Privacy

Samenvatting

Bestehostingproviders.nl respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bestehostingproviders.nl verwerkt persoonsgegevens indien je member bij ons bent. Wij verwerken dan deze persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
 • Betaalwijze (bijvoorbeeld iDEAL of overschrijving)
 • Bankrekeningnummer

 

Grondslag en doel verwerking persoonsgegevens

Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverlening aan jou te waarborgen, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het factureren van onze diensten en de afhandeling van jouw betaling
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen
 • Vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte
 • Ter verhoging van de veiligheid

 

Gegevens van websitebezoek en cookies

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen er dus voor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics, Facebook of Twitter like buttons of andere ’third party’ cookies.
De gegevens op ingevulde formulieren op de website worden niet in de database van de website opgeslagen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bestehostingproviders.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van jouw relatie met ons: ben je member, member geweest of geen member (en nooit member geweest).

 

Member
(Persoons)gegevens Bewaartermijn Reden
Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres Minimaal zo lang je member bent Levering en facturering van onze diensten
Betaalwijze en bankrekeningnummer Minimaal zo lang je member bent Verwerking van betalingen
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Zo lang je member bent of zo lang je dat wilt Onze dienstverlening aan jou

 

Member geweest
(Persoons)gegevens Bewaartermijn Reden
Voornaam, achternaam, adres 7 jaar Fiscale bewaarplicht
E-mailadres, betaalwijze, bankrekeningnummer, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Maximaal 1 jaar of eerder indien je er om verzoekt Eventuele continuering van de dienstverlening

 

Geen member

Er worden geen gegevens vastgelegd of bewaard, tenzij je contact met ons opneemt.

(Persoons)gegevens Bewaartermijn Reden
Voornaam, achternaam, e-mailadres 30 dagen Onze dienstverlening aan jou
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 30 dagen Onze dienstverlening aan jou

 

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Bestehostingproviders.nl verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Inzage en correctie van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kun je per e-mail een verzoek indienen via info@bestehostingproviders.nl

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bestehostingproviders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bestehostingproviders.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Bestehostingproviders.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bestehostingproviders.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bestehostingproviders.nl