Scoreberekening

Deze website test hostingproviders op veiligheid en connectiviteit en daarom leveren alleen de tests die daarmee te maken hebben punten op. De resultaten voor de gratis verhuisservice en groene hosting tellen dus niet mee voor de scoreberekening.

 

Resultaten

Hostingproviders kunnen scoren op:

  1. veiligheid (hieronder vallen de veiligheidsopties en de websitebeveiliging van de hostingprovider)
  2. connectiviteit

 

Veiligheid

In totaal zijn op dit onderdeel 100 punten te behalen. Hoe deze zijn verdeeld over de testonderdelen zie je hieronder.

 

Veiligheidsonderdeel Punten Extra punten
EDNS 12
DNSSEC 15
RPKI 15
Gratis SSL/HTTPS 15
SSL Labs score B 5 5 bij A, 15 bij A+
HTTPS: HTTP eigen site 4
HTTPS: TLS eigen site 4
HTTPS: certificaat eigen site 4 1 indien alle 3 HTTPS opties aanwezig zijn
HTTP security headers: X-Frame-Options 3
HTTP security headers: X-Content-Type-Options 3
HTTP security headers: Referrer-Policy 3 1 indien alle 4 HTTP security headers aanwezig zijn

 

 

Connectiviteit

Ook hier zijn in totaal 100 punten te behalen. Deze zijn als volgt verdeeld over de onderdelen.

 

Connectiviteitsonderdeel Punten Extra punten
HTTP/2 35 15 indien via ALPN protocol
Nameservers IPv6 15
Webserver IPv6 15 20 bij volledige IPv6 ondersteuning

 

Eindscore: Beste hostingproviders score

Onze eindscore is gebaseerd op de score voor veiligheid en connectiviteit. We passen als eerste een wegingsfactor toe. De standaard wegingsfactor is dat het onderdeel veiligheid een weging heeft van 75% en het onderdeel connectiviteit 25%. Het resultaat wordt naar boven afgerond op een heel getal. Indien er een serieus veiligheidsissue is, bijvoorbeeld met het SSL-certificaat of met EDNS Compliance, dan wordt naar beneden afgerond op een heel getal.

 

Een afwijkende wegingsfactor geldt als op het onderdeel connectiviteit ‘fouten’ aanwezig zijn. Bijvoorbeeld HTTP/2 ondersteuning via een verouderd protocol. De weging van veiligheid is dan 66,66% en van connectiviteit 33,33%. Het resultaat van de berekening wordt naar beneden afgerond op een heel getal. Deze berekening wordt ook toegepast als de hostingprovider onvolledige IPv6 ondersteuning biedt.

 

Toekomst

In de toekomst voegen we extra tests toe. Dit heeft natuurlijk invloed op de puntenverdeling en mogelijk op de weging en de score van de hostingprovider.