Duidelijke taal

We deze website zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk maken en hebben geprobeerd om de informatie die je bij de uitleg van de tests vindt in begrijpelijke taal weer te geven.

We proberen onder de kopjes Wat is het?, Waarom is het belangrijk? en Hoe hebben we het getest? zoveel mogelijk technische tekst en vakjargon te vermijden. Onder deze kopjes vind je voldoende begrijpelijke informatie om te kunnen inschatten of een bepaalde optie voor jou belangrijk is en waarom.

 

Onder het kopje Meer informatie gaan we wat dieper op het onderwerp in en dan is het lastiger om jargon te vermijden. Vaak heb je ook wat achtergrondkennis nodig om de tekst te begrijpen.